Tag Archives: Cách xem video bị chặn vì bản quyền trên youtube

Cách xem video bị chặn vì bản quyền trên youtube

Cách xem video bị chặn vì bản quyền trên youtube

Thông thường khi bạn xem bất kỳ một video nào đó trên Youtube, nhưng video lại không thể mở được, trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi: “The uploader has not made this video available in your country”. Trường hợp này nguyên nhân có thể là do chủ sở hữu video không cho phép …