Tag Archives: Trình duyệt

Đăng hình lên instagram bằng máy tính như thế nào ? – Mẹo trình duyệt

Đăng hình lên instagram bằng máy tính như thế nào?

Đăng hình lên instagram bằng máy tính như thế nào ? Bình thường, rất nhiều tín đồ của Instagram chụp ảnh bằng máy dSLR, sau đó đưa lên máy tính để chỉnh sửa, rồi lại chuyển hình ảnh qua điện thoại (qua AirDrop hoặc email) đế đăng lên Instagram qua ứng dụng. Có thể nói …